Dialogisch schrijven: academisch schrijverschap start met een goed gesprek

Workshop
10:45-12:15
Zaal: Maskeradezaal
Voertaal: Nederlands

Door Renske Bouwer.

Hoe voorkom je studenten hun tekst laten schrijven door generatieve AI? Niet door strengere regels, maar juist door de ontwikkeling van het schrijverschap van de student te bevorderen. Een echte schrijver heeft immers zelf iets te zeggen met de tekst, en laat dat niet over aan een automatische tekstgenerator.

Met dialogisch schrijven houden schrijvers zelf de regie door vragen aan lezers te stellen en knelpunten in hun proces te bespreken. Hierdoor worden ze zich bewust van het lezersperspectief en kijken ze kritischer naar hun eigen teksten.

Tijdens de workshop gaan we aan de hand van fragmenten van tekstbesprekingen aan de slag met de vraag hoe jij dialogisch schrijven succesvol in je eigen onderwijs kunt implementeren.

Delen