Digital Open-Source Global Investigations Lab

Workshop
15:00-16:15
Zaal: Opzoomerkamer
Voertaal: English

Door Brianne Mc Gonigle.

Ben je geïnteresseerd in hoe studenten digitale onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en meehelpen aan een betere toekomst? Meld je dan aan voor deze workshop over het Open-Source Global Justice Investigations Lab. Deze nieuwe interdisciplinaire cursus over digitaal open-source onderzoek vindt plaats in studieperiode 2 en 3 van academisch jaar 2023-2024.

In de workshop delen we ervaringen van studenten en docenten van een nieuw transdisciplinair lab dat wordt aangeboden aan zowel bachelor- als masterstudenten van over de hele universiteit. We bespreken hoe studenten digitale vaardigheden leren, en leren omgaan met soms gevoelige beelden en tekst, en hoe ze bijdragen aan het werk van maatschappelijke partners die actief zijn in de mondiale justitiële wereld. We bespreken hoe je studenten kunt helpen met dit soort materiaal te werken, zelfs zonder alle digitale vaardigheden te leren. Daarnaast bespreken we hoe je deze digitale onderzoeksvaardigheden kunt integreren in je reguliere lessen.

Delen