Je vormende functie als docent: studenten mogen botsen!

Workshop
10:45-12:15
Zaal: Opzoomerkamer
Voertaal: Nederlands

Door Marije van Braak.

Goed onderwijs gaat om botsing: botsing van de student met de stof, met anderen, en met zichzelf. Een botsing in deze zin is een ontmoeting met de ‘wereld’ waarin de student zich bevindt. Jouw taak als docent is om studenten te helpen het gouden midden te vinden, waarin ze zich leren verhouden tot de wereld om hen heen. Hoe doe je dat? En wat zegt dit over jouw pedagogische taak als docent?

In deze workshop exploreren we deze vragen aan de hand van authentieke fragmenten uit onderwijsinteractie, met als resultaat allerlei vragen om over uit te wisselen met je collega’s en docenthandelingen die je kunt uitproberen in je eerstvolgende colleges. 

Delen