Paneldiscussie over het gebruik van generatieve Artificial Intelligence in ons onderwijs

Workshop
9:30-10:30
Zaal: Aula
Voertaal: English

Het gebruik van generatieve AI wordt in het onderwijs steeds meer toegepast. Wat moet er gebeuren in het hier en nu, en waar hebben docenten en studenten op de langere termijn behoefte aan? Moeten we meer aandacht besteden aan het proces in plaats van eindproducten beoordelen? Welke nieuwe vaardigheden zijn nodig? Wat is auteurschap eigenlijk en welke publieke waarden staan op het spel? 

Deze vragen en thema’s zullen aan bod komen in een prikkelende en interactieve discussie waarin docenten en studenten met het publiek van gedachten zullen wisselen.

Delen