SoTL: Ethische dilemma’s bij het doen van onderwijsonderzoek

Meeting
13:45-14:45
Zaal: Sterrecamer
Voertaal: English

Door Anneke van Houwelingen en Rik Vangangelt.

Moet je als docent de ruimte verlaten als de evaluatie van een cursus besproken wordt? Kun je door studenten ingeleverde essays gebruiken om te analyseren? Hoe voorkom je dat studenten blootgesteld worden aan goedbedoelde maar wellicht minder effectieve interventies? Kan je als docent zowel de docent als de onderzoeker zijn? Moet je altijd je onderzoek voorleggen aan de ethische commissie? 

In deze sessie gaat het publiek in gesprek over ethische dilemma’s bij het doen van praktijkgericht hoger onderwijsonderzoek (ook wel Scholarship of Teaching and Learning). Daarnaast delen zij praktische tips over het vragen van ethische toestemming voor onderwijsonderzoek binnen je faculteit.

Bij alleen Nederlands (luisterende) deelnemers, kan de voertaal van de sessie veranderen naar Nederlands.

Delen