SoTL: Pitch jouw onderwijsonderzoeksidee

Workshop
10:45-12:15
13:45-14:45
15:00-16:15
Zaal: Academiegebouw
Voertaal: English

Door Marit Boekema en Esther van der Sluis.

Heb je een idee opgedaan voor onderzoek naar je eigen onderwijs, bijvoorbeeld bij de postersessie, andere workshops of tijdens het lesgeven? In deze sessie krijg je de kans je idee voor te leggen aan andere ‘experts’. In de vorm van ronde tafels gaan we aan de slag met je idee door te bekijken hoe je het kunt vormgeven en voortzetten.

Bij alleen Nederlands (luisterende) deelnemers, kan de voertaal van de sessie veranderen naar Nederlands.